بررسی خواص جذب امواج الکترومغناطیسی نانوکامپوزیت هگزافریت باریم (BaFe12O19) آلاییده شده با 1/Zn اکسید گرافن کاهش یافته جهت کاربرد در پوشش های جاذب امواج

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,477

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISSE18_078

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

مواد جاذب امواج الکترومغناطیسی می توانند به صورت پوشش خارجی و به صورت لایه ای نازک با خاصیت جذب کنندگی بالا بر روی سطح اعمال شوند. فریت های هگزا گونال نوع M و به خصوص هگزافریت باریم از بهترین گزینه ها برای مواد جاذب امواج الکترومغناطیسی هستند. اکسید گرافن کاهش یافته rGO نیز از جمله مواد کربنی با جذب بالای امواج الکترومغناطیسی در محدوده ماکروویو است. در این تحقیق، هگزافریت باریم BaFe12O19 به روش همرسوبی سنتز و خواص مغناطیسی با آلاییدن هگزافریت باریم سنتز شده با Zn تغییر داده شد. در ترکیب BaFe12-xZnxO19 مقدار X معادل 0/1 در نظر گرفته شد. اکسید گرافن احیا شده rGO با روش احیاء شیمیایی اکسید گرافن GO سنتز شد. نانوکامپوزیت اکسید گرافن احیا شده / هگزا فریت باریم توسط نشاندن نانوذرات سنتز شده بر روی صفحات اکسید گرافن احیا شده در سوسپانسیون آبی تولید شد. آنالیز فازی، مورفولوژی ذرات، خواص مغناطیسی و خواص جذب امواج الکترومغناطیسی در نانوکامپوزیت های سنتز شده به ترتیب به وسیله RD ، FESEM ، VSM و آنالیزگر شبکه برداری VNA مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی توزیع مناسب نانوذارات را روی ورقه های اکسید گرافن احیاء شده نشان داد میدان پسماند زدا برای نانو کامپوزیت حاصل در اثر آلاییده شدن با Zn از مقدار اولیه kOe 2/1 به kOe 1/3 تغیر کرد. همچنین در بررسی خواص جذب امواج در محدوده فرکانسی GHz 2/4-8/12 حداکثر اتلاف انعکاسی برابر dB 13/03 در فرکانس GHz 11/13 در لایه ای با ضخامت mm 2 به دست آمد.

کلیدواژه ها:

هگزافریت باریم ، اکسید گرافن کاهش یافته ، پوشش های جاذب امواج ، آلاییده

نویسندگان

مجتبی مصلحی نیاسر

پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج ایران

محمدجعفر مولایی

پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج ایران

علیرضا آقایی

پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج ایران