تاثیر هندسه فضا بر کاربران محیط (نمونه موردی بررسی هتل ها)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 404

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICONFAAA02_040

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

یکی از خصوصیات مهم معماری که آن را از سایر فعالیت های هنری متمایز می گرداند، عملکرد سه بعدی آن می باشد که انسان را در درون خود جای می دهد. همان طور که می دانید شکل کلی فضای معماری برانگیزاننده ادراک مخاطب خود خواهد بود.هندسه به دلیل نفی هر گونه هرج و مرج فضایی به رشد رسیده را به وجود می آورد و در رشد شخصیت مخاطب خود نقش ویژه ایی دارد.این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی اشکال و احجام وتوصیف مفهوم فرم،به تاثیر این اشکال و فرم ها بر کاربران محیط بپردازد. پرسش اصلی اینپژوهش به بررسی تاثیر روانی چیدمان اشکال و احجام در معماری از نظر بصری در روحیه و روان کاربران مربوط می شود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای می باشد. دستاورد های پژوهش نشان دهنده آن هستند که با استفاده از نظم هندسه در طراحی همراه با بهره گیری از هندسه پنهان و ایجاد درک هندسی با استفاده از احساس ایستایی، بیش از سایر مفاهیم هندسی معماری،در معماری معاصر موردتوجه قرار گرفته اند.علاوه بر آن بهره گیری از کهن الگوها و نقش مایه های معماری سنتی همواره موردنظر معماران معاصر بوده است.

نویسندگان

زهرا طالبی

دانشگاه پیام نور،رشت،ایران