مطالعه آزمایشگاهی کاهش COD پساب پالایشگاهی با استفاده از فرآیند فنتون

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

466

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHCONF05_244

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

در این پروژه، مطالعه آزمایشگاهی کاهش COD با استفاده از واکنش فنتون با آب اکسیژنه مورد تحقیق قرار داده شده است و اثر شرایط عملیاتی مانند، نمک آهن، آب اکسیژنه، زمان همزدن، زمان واکنش، بازده فرایند فنتون مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه پساب صنعتی گرفته شده از یکی از شرکتهای پالایشگاهی حاوی COD به میزان 625 mg/L می باشد. مطابق نتایج حاصل شرایط بهینه جهت حذف COD عبارت از: زمان پرتودهی 30دقیقه، pH=3 میزان دما (T=35°C) میزان آب اکسیژنه محلول (ml85) نسبت به 250ml از محلول پساب می باشد تحت این شرایط حذف COD 74/45% مشاهده گردید.

نویسندگان

هادیشایق
هادی شایق

گروه مهندسی شیمی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

حمیدکاظمی اسفه
حمید کاظمی اسفه

گروه مهندسی شیمی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

سید حسینحسینی
سید حسین حسینی

گروه مهندسی شیمی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران