بررسی غلظت فلزات سنگین روی، مس، نیکل و کروم درآب دریاچه سد قشلاق سنندج

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 434

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRREFS04_020

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

منابع آبی خصوصا رواناب های سطحی (رودخانه ها) در تامین نیازهای آبی انسان، حیوانات و صنایع، لزوم حفاظت آنها را در برابر آلودگی ها بیش از پیش مطرح می کند.از آنجا که رودخانه قشلاق یکی از مهمترین رودخانه های تامین کننده آب شرب شهر سنندج میباشد، این مطالعه با هدف بررسی میزان فلزات سنگین روی، مس، نیکل و کروم در دو فصل مستان و بهار 1394 در این رودخانه و مقایسه آن با استانداردهای جهانی انجام گرفت. مواد وروش ها: برای این منظور پنج ایستگاه در نقاط مختلف این دریاچه (ورودی دریاچه، وسط دریاچه، ساحل دریاچه، پشت دیواره سد و خروجی سد) در بهار و زمستان سال 1394 تعیین و نمونه های آب با استفاده از نمونه گیر روتنر، طبق روش توصیه شده در استاندارد متد 2012 و به صورت مرکب (مخلوط نمونه های آب از سطح، عمق 1 متر و 10 متر) جمعآوری شدند. نمونه ها پس از تثبیت با اسید نیتریک آزمایشگاهی، به آزمایشگاه کنترل کیفیت آب گروه محیط زیست دانشگاه منتقل و غلظت فلزات سنگین موجود در نمونه های آب توسط دستگاه جذب اتمی به روش شعله و کوره گرافیتی اندازه گیری شد. نتایج: میانگین غلظت کل فلزات مس، روی، نیکل، کروم به ترتیب در این مطالعه 0/2، 0/14، 0/035، 0/02 میلی گرم بر لیتر به دست آمد بحث ونتیجه گیری: میانگین تمامی فلزات مورد سنجش در این مطالعه پایین تر ازاستانداردهای ایران، سازمان بهداشت جهانی WHO وآژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده EPA است

کلیدواژه ها:

فلزات سنگین ، دریاچه سد قشلاق سنندج ، استانداردهای جهانی

نویسندگان

هادی تحسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه کردستان- سنندج

شهرام کبودوندپور

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه کردستان- سنندج

هوشیار گویلیان

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه کردستان- سنندج