تحلیل میدان جریان دیفیوزر مافوق صوت سه موجی و بررسی تاثیر زوایای امواج بر عملکرد آن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 330

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NAAME02_132

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

سیستم هوافضایی برای اجرای ماموریت خود نیازمند سیستم پیشرانش است. یکی از اجرای مهم سیستم پیشرانش هواپیماها بخشی به نام ورودی است. که هوای مورد نیاز موتور هواپیما را در رژیم های مختلف پروازی به طور مناسب تامین کند. ورودی مخروطی شکل به دلیل پاسخ مناسب به نیازهای لحظه ای پرواز و عملکرد موتور و در نتیجه راندمان بالای موتور انتخاب تحقیق بوده است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار فلوینت به بررسی ورودی از نوع سه موجی (دو موج مایل و یک موج قایم ) پرداخته شده است. با قرار دادن دو مخروط متوالی در دهانه ی ورودی و با تغییر زوایای اولیه و ثانویه و تغییر عدد ماخ به مقدارهای 1/8 و2و 2/2 و با تشکیل هر سه موج ضرب های به بررسی نسبت بازیافت فشار کل پرداخته شده است. که هدف بیشینه نمودن بازیافت فشار کلی می باشد. با تحلیل های انجام شده و با توجه به نتایج تحقیق مشاهده می شود: افزایش زاویه θ1 در تمامی حالات مختلف زاویه θ 2 و در تمامی اعداد ماخ سبب افزایش نسبت فشار شده است. افزایش زاویه θ2 در تمامی حالات مختلف زاویه θ1 و در تمامی اعداد ماخ سبب افزایش نسبت فشار کل شده است. افزایش عدد ماخ باعث کاهش نسبت فشار کل شده است، به طوری که بیشترین نسبت بازیافت فشار کل در حالت θ1=12/5، θ2=12/5 و M=1/8 میباشد.

نویسندگان

صابر حیدری

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

سعید کاوس فر

استادیار، گروه مکانیک، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.