تحلیل ظرفیت حمل باردر یاتاقان های ژورنال کوتاه با روانکار تنش کوپلی با لحاظ کردن تغییرات ویسکوزیته و زبری سطح

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 583

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NAAME02_122

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

رفتار فیلم فشرده برخاسته از پدیده سطوح روانکاری شده دو طرفه که با سرعت نرمال به هم نزدیک می شوند، می باشد. سیالات نیوتنی بارها به عنوان روانکار در یاتاقان های فیلم فشرده مورد استفاده قرار گرفته اند.[3-1] با توسعه تجهیزات ماشین های مدرن ، استفاده از سیالات شامل میکرو ساختارها به عنوان روان کننده مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است.این نوع روانکارها در رفتار های ریولوژی سیالات غیر نیوتنی نمایش داده می شود.تعدادی از تیوری های میکروکانتینیوم برای توضیح رفتار ویژه سیالات شامل میکروساختار مانند سیالات پلیمریک 4]و[5توسعه داده شده اند. تیوری میکروکانتینیوم استوکس[6]ساده ترین تعمیم تیوری کلاسیک سیالات این است که تاثیرات قطبی مانند حضور تنش کوپلی و کوپل های حجمی را در نظرمی گیرد. با به کار بردن مدل سیال تنش کوپلی ، تعدادی از محققان مسایل مختلف فیلم فشرده را بررسی کرده اند. از قبیل مطالعات انجام یافته روی رفتار فیلم فشرده بین صفحات محدود [7]، پیکربندی فیلم فشرده با مراجعه به سینوویال مفاصل 8و9 ، یاتاقان های فیلم فشرده ژورنال جزیی[10] و عملکرد فیلم فشرده بین یک کره و صفحه صاف. [11 ]به صورت کلی ، فشار فیلم و ظرفیت حمل بار بزرگتر و نیز زمان پاسخ طولانی برای مکانیزمهای فیلم های فشرده با استفاده از سیالات تنش کوپلی به عنوان روانکار در همه مطالعات فوق بدست آمده اند.از طرفی، تاثیر زبری سطح بر یاتاقان های روان کننده هیدرودینامیکی توسط چندین محقق مورد مطالعه قرار گرفت. ویژگی تصادفی زبری سطح ، بسیاری از محققان را برای پذیرش توزیع تصادفی برای مطالعه زبری سطح را تسریع می کند..[14-12] برای مطالعه روانکاری هیدرودینامیکی در سطوح زبر مطالعاتی انجام گرفت.[17-15] تاثیر زبری سطح بر عملکرد یاتاقان های ژورنال متخلخل کوتاه توسط نادووینامانی[ 18] مورد مطالعه قرار گرفت.لین در مطالعه ای [19 ] تاثیر زبری سطح بر رفتار فیلم فشرده نوسانی یاتاقان های ژورنال جزیی طویل را مورد مطالعه قرار داد همچنین وی در مطالعه ای دیگر[20] اثرات زبری سطح در صفحات ایزوتروپیک فیلم فشرده روانکاری شونده با سیال تنش کوپلی را مورد بررسی قرار داد.

نویسندگان

منان حضرت حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب، ایران

مقصود دلیری

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب، ایران