ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمانهای بلند فولادی با سیستم شبکه قطری تحت تاثیر تغییر زاویه اعضای قطری و نسبت وجوه سازه

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

295

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISSS08_049

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر یکی از سیستمهای مورد استفاده در سازههای بلند در دنیا سیستم شبکه قطری میباشد. این سیستم در واقع نوع خاصی از سیستم لوله ای میباشد. این سیستم سازهای کارایی زیادی در کاهش پاسخ سازههای بلند در برابر بارهای جانبی دارد. در این پژوهش رفتار لرزه ای ساختمانهای بلند با سیستم سازهای شبکه قطری مورد مطالعه قرار میگیرد. بدین منظور دو سازه 36 و 48 طبقه با زوایای مختلف بر اساس آیین نامه AISC 360-10 توسط نرم افزار SAP2000 مدلسازی و طراحی شده اند و برای انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی توسط برنامه OpenSees به صورت سه بعدی مدلسازی شده اند. در این تحقیق تاثیر تغییر نسبت وجوه سازه و تغییر زاویه اعضای قطری بر رفتار لرزه ای سازه های فولادی شبکه قطری بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش زاویه اعضای قطری به میزان 24/3 درجه، مقاومت جانبی سازه به میزان 34 درصد کاهش مییابد.

نویسندگان

مهرزادپیری
مهرزاد پیری

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی سازه، دانشکده عمران و محیطزیست، دانشگاه تربیت مدرس

فرهاددانشجو
فرهاد دانشجو

استاد گروههای مهندسی سازه و زلزله، دانشکده عمران و محیطزیست، دانشگاه تربیت مدرس