بررسی عوامل موثر بر آسایش اقلیمی(نمونه موردی خیابان پیروزی کرمان)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 524

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU05_0739

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

خیابان های شهری که از عناصر اصلی تشکیل دهنده شهر محسوب میشوند . و استخوان بندی و چیدمان فضاها را ایجاد میکنند . در معرض تهدید انبوهی از مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، زیست محیطی ، فرسودگی کالبدی قرار دارند . از این رو حفظ این ارزش ها که به واقع حفظ ساختار شهرها محسوب میشوند . استفاده از امکانات بالقوه شهری و همچنین بهره مندی از انرژی های طبیعی با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرها ضرورت می یابد . آثار جنبی فعالیت های انسان بر اقلیم بسیار زیاد و متنوع است که میتوان آنرا حاصل دخالت و تعارض انسان در عملکرد سامانه طبیعی دانست . در حقیقت تغییر و دگرگونی در چرخه آب و انرژی باعث پیامدهای پیچیده ای است که آثار اقلیمی نغییر بخشی از سامانه بطور کامل مبهم باقی میماند . از این رو لازم است با ارتقاع سطح کمی و کیفی دانش خود از روابط داخلی ، برای ساخت الگوهایی منطبق بر عملکرد سامانه طبیعی اقدام نمود. هرچند تغییرات آب و هوایی یک پدیده طبیعی و اجتناب ناپذیر است ، اما عوامل مختلفی در سرعت این پدیده تاثیر میگذارند که مهمترین آنها عبارت اند از : 1- تولید هواویزه ها (آیروسول ها ) 2- تغییر در ضریب انعکاس زمین 3- آلودگی حرارتی 4- انتشار روز افزون گازهای گلخانه ای . مهمترین گازهای گلخانه ای که در این پدیده دخالت عبارتند از : بخار آب ، دی اکسید کربن ، اکسید نیترو ، متان ، ازون ، جو پایین ، کلروفلویوروکربن ها و هیدروفلویوروکربن ها استقرار ساختمان ها باعث تغییر در وضعیت تابش ، حرارت ، رطوبت و خصوصیات آیرودینامیکی محیط اطراف میشود . مهمترین اثر تابشی ساختمان را میتوان چنین برشمرد : 1- کاهش دریافت تابش خورشید در نقاط سایه گیر 2- افزایش تابش بدلیل انعکاس دیوارهای آفتاب گیر 3- کاهش سرمایش تراز امواج بلند سطوح نزدیک ساختمان . معمولا درجه حرارت هوا و خاک در نزدیکی ساختمان ها بدلیل هرز گرما و در نتیجه حفاظت باد بیش از محیطهای باز است . هدف این تحقیق کاربردی و ماهیت آن ترکیبی از روشهای توصیفی تحلیلی و تجربی است .روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است.تلاش بر آن است که خیابان پیروزی کرمان را به حدی از آسایش اقلیمی نزدیک کنیم .

نویسندگان

نفیسه غریب زاده

کارشناسی ارشد طراحی شهری ،

کوروش افضلی

دکتری برنامه ریزی شهری،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان