بررسی تاثیر نانو گرافن بر پایداری حرارتی نانو کامپوزیت پلی یورتان بر پایه ی پلی بوتادی انخاتمه یافته با هیدروکسیل و گرافن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 491

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TICNF01_007

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

در این پژوهش، ابتدا نانوکامپوزیت گرافن/پل ییورتان با استفاده از پلی بوتادی ان با گروه های انتهایی هیدروکسیل دار HTPB تولوین دی ایزوسیانات TDI به روش پلیمرازسیون درجا تهیه و پایداری حرارتی آن بررسی شد .سپس به منظور بررسی تاثیر میزان گرافن نانوکامپوزیت در درصدهای مختلف گرافن تولید و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون های حرارتینشان داد که با افزایش درصد گرافن دمای تخریب نانوکامپوزیت ها نیز افزایش یافت. هر چند این افزایش بسته به نحوه ی پخش نانوذرات در ماتریس تغییر می کرد. نحوه پخش ذرات در ماتریس پلیمری نیز توسط تصویر SEMمورد بررسی قرار گرفت.

نویسندگان

سید علی حسینی

کارشناسی ارشدمهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

سعید مرتضوی

استادیار گروه مهندسی شیمی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی

محمد صادق شفیعی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

جعفر ابولی

استادیار گروه مهندسی شیمی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی