ارزیابی کارایی واکسن ضد یرسینیوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از سویه های بومی یرسینیا راکری

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 472

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCWF02_108

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

بروزو توسعه بیماری یرسینوزیس در مزارع قزل آلای کشور طی سالهای اخیر موجب نگرانی پرورش دهندگان ماهیگردیده است. لذا هدف از انجام این مطالعه ارزیابی کارایی واکسن کشته این بیماری در ماهی قزل آلای رنگین کمان بهمنظور دستیابی به روشهای پیشگیری از ورود خسارت اقتصادی ناشی از بروز بیماری در مزارع قزل آلای کشور می باشد.دراین مطالعه ابتدا با استفاده از ایزوله های حاد یرسینیا راکری به دست آمده از مزارغ قزل آلای کشور نسبت به فرمولهکردن و ساخت واکسن اقدام و ماهیان به روش حمام ( 2 دقیقه در دمای 12 درجه) واکسینه شدند.سپس کارایی واکسن درطی هفته های 2، 4، 6، 8 و 10 پس از واکسیناسیون و از طریق تعیین درصد بقای نسبی ارزیابی گردید. براساس نتایج حاصله میزان درصد بقا نسبی طی هفته های مذکور پس از واکسیناسیون و به ترتیب 72.7% 80%، 80%، 82/2% و 83/3% بر آورد شد. به عبارت دیگر میزان درصد تلفات در گروههای واکسینه طی 10 هفته مذکور در دامنه 20-10% بوده است در حالی که در گروه شاهد این میزان در دامنه 73/3-56/7% بوده است که از تفاوت کاملا معنی داری برخوردار بود (P<0.05). نتایج تیتر آنتی بادی نیز نشان داد که کمترین و بیشترین تیتر آنتی بادی به ترتیب برابر 32 و 256 بوده است که مربوط به هفته های 4 و 10 پس از واکسیناسیون بوده است در حالی که تیتر آنتی بادی گروه شاهدغیر قابل سنجش بوده است. با توجه به مطالعات بعمل آمده و تفاوت قابل توجه بین میزان درصد بقا گروه های واکسینه و غیر واکسینه استفاده از این واکسن می تواند موجب پیشگیری از بروز بیماری یرسینیوزیس در مزارع قزل آلای کشور شده و از کارایی و محافظت بالایی برخوردار باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی سلطانی

قطب علمی بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشگاه تهران

شفیق شفیعی

گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

سیدسعید میرزرگر

گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

حسینعلی ابراهیم زاده موسوی

گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران