برهمکنش بستر با پوشش گیاهی و جریان با گرادیان فشار مطلوب

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 568

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC16_158

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

این مقاله مشخصات جریان با گرادیان فشار مطلوب با پوشش گیاهی و بستر بدون پوشش بیان شده است.این مطالعه در فلومی به طول 7 متر،عرض 30سانتی متر و عمق 36 سانتی متر و استفاده از چمن مصنوعی به عنوان پوشش گیاهی با ارتفاع 3 سانتی متر و شیب کانال 0.01- صورت گرفته است.با توجه به نیمرخ سرعت در داخل پوشش گیاهی،با نزدیک شدن به تاج پوشش سرعت های مثبت و سرعت های منفی افزایش می یابد. بعد از تاج پوشش،روند افزایش سرعت های مثبت ادامه می یابد ولی سرعت های منفی روبه کاهش می روند.و در ارتفاع z/h=0.2 نیمرخ سرعت کمینه صفر می شود که می توان علت آن را پوشش گیاهی بیان کرد. همچنین مقدار حداکثر تنش و آشفتگی در تاج پوشش مشاهده می شود که با پژوهش های قبلی مطابقت دارد.

کلیدواژه ها:

جریان تندشونده ، پوشش گیاهی ، نیمرخ کمینه و بیشینه سرعت

نویسندگان

حسین افضلی مهر

استاد دانشکده عمران،دانشگاه علم و صنعت ایران

رامین باغبانی

دانشجوی دکتری عمران ،دانشگاه رازی کرمانشاه،ایران

سینا سهرابی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه هیدرولیکی،دانشگاه علم و صنعت ایران