کنترل ریز شبکه هایDC به هنگام قطع و وصل از شبکه اصلی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 380

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ELECTRICA04_015

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله به دنبال دو هدف تنظیم ولتاژ و تقسیم بار میان منابع در ریزشبکه هایdc به هنگام قطع و وصل ریز شبکه از شبکه اصلی میباشیم. بدین منظور یک استراتژی کنترل هماهنگ دو مرحله ای برای ریزشبکه یDC شامل کنترل اولیه به شیوه ی افتی و کنترل ثانویه به صورت توزیع شده معرفی شده است. سیستم کنترلی ثانویه برمبنای لینک ارتباطی بین منابع قابل انجام است و از دو بخش تنظیم کننده ی ولتاژ با هدف تنظیم ولتاژ درسراسر ریزشبکه در رنج نامی و تقسیم کننده ی جریان با هدف تنظیم جریان منابع تولید پراکنده تشکیل شده است. در این سیستم کنترلی هر منبع اطلاعاتی نظیر ولتاژ و جریان منابعی را که با آنها در ارتباط است دریافت میکند و این مقادیر را با ولتاژ باس و جریان تزریقی خود مقایسه و با استفاده از تنظیم کننده ی ولتاژ و تنظیم کننده ی جریان، مقدار خطا را صفر مینماید. ارتباط بین مبدلها در کنترلر پیشنهادی بر اساس گراف ارتباطی است که بین همسایه ها وجود دارد. در این مقاله نمونه ای از ریز شبکه DCبا حضور شبکه اصلی در نظر گرفته شده که در آن عملکرد قطع و وصل شبکه اصلی در دو حالتی که شبکه توان تزریق میکند و توان دریافت میکند، بررسی شده است.

کلیدواژه ها:

ریز شبکهDC ، کنترل توزیع شده ، تنظیم کنندههای جریان و ولتاژ ، کنترل افتی

نویسندگان

علی اصغر عسگری

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

حسین محمدنژادشورکایی

استادیار، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

سیدبابک مظفری

دانشیار، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران