کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 723

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJMA-13-52_007

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم، مدیران از فرصت هایی برای قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر انگیزه های مرتبط با تغییر اقلام تعهدی در شرکت های با ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام است. برای انجام این پژوهش، نمونه ای متشکل از 184 شرکت در طی دوره زمانی 1388 - 1392 مورد بررسی قرار گرفت. در فرایند پژوهش، از نسبت قیمت بازار به سود قبل از اقلام غیر مترقبه و عملیات متوقف شده، به عنوان معیار ارزش گذاری بیش از حد سهام و برای بررسی تاثیر ارزش گذاری بیش از حد بر مدیریت سود واقعی، از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد که بین اندازه موسسه حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری شرکت های با ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام، رابطه معنا داری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم حاکی از این است که بین دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری شرکت های با ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام، رابطه معناداری وجود دارد و انگیزه های مربوط به تغییر اقلام تعهدی در شرکت های با ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان در مدیران شرکت ها کاهش می یابد.

کلیدواژه ها:

کیفیت حسابرسی ، ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام ، مدیریت سود

نویسندگان

نظام الدین رحیمیان

استادیار گروه حسابرسی موسسه آموزش عالی خاتم( نویسنده مسیول)

محمد تقی تقوی فرد

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

سپیده جوادی صوفیانی

کارشناس ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی خاتم