نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

422

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WOMENURSD01_109

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

نگاهی به شیوه اداره و توسعه شهرهای امروزی نشان میدهدکه استراتژی و سیاست شهری بیشتر به شهر از بعد فیزیکی و کالبدی توجه دارد تا اینکه آن را از ابعاد اجتماعی و پویای آن در نظر گیرد؛ یعنی آنچه در سیاست های شهری نقش پررنگ تری دارد، مواردی چون طرح های مختلف ساخت مسکن، حمل ونقل، توسعه شهری و ساخت نمادهای شهری است که همگی جنبهای فیزیکی-کالبدی دارند. چنین رویکردی، موجب ناکارآمدی برنامه ریزی و مدیریت شهری در مقیاس کلان شده است. این امر ضرورت توجه به سطوح پایین تر و داشتن نگاه از پایین به بالا را به منظور حل پایدار مسایل شهری، بیش از پیش آشکار ساخته است. در این راستا توجه به سرمایه های اجتماعی به عنوان دارایی که در میان اجتماعات این سکونتگاه ها جاری است، راه حلی مناسب برای دستیابی به مولفه های توسعه پایدار این محلات به شمار می آید. هدف مقاله حاضر تبیین نقش سرمایه اجتماعی و مولفه های آن در توسعه پایدار شهری است. در این نوشتار پس ازطرح مباحث نظری، عوامل مخرب سرمایه اجتماعی، (2 تولید بسترهای نهادی افزایش سرمایه اجتماعی به عنوان چارچوبی مفهومی برای برنامه ریزی توسعه پایدار شهری، مطرح شده اند که عملیاتی شدن آنها میتواند منجر به ارتقای سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار اجتماعی، به مثابه ی یک استراتژی توسعه شود.

نویسندگان

مریمزارعیان
مریم زارعیان

دکتری جامعه شناسی و پژوهشگر بخش مطالعات اجتماعی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی