بررسی رابطه فناوری وامنیت غذایی درکشورایران:رویکردهمگرایی ARDL

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 307

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEUCONF02_504

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

غذا همواره بخش مهمی از زندگی بشر بوده و نقش حیاتی آن رو به گسترش می باشد. امنیت غذایی یکی از عمده ترین مشکلات جهان طی قرن حاضر وآینده خواهد بود. برشمردن اهمیت مساله امنیت غذایی و مطرح کردن آن بعنوان یک معضل حساس جهانی، مقابله اصولی با این بحران را می طلبد. امنیت غذایی و تبعات جانبی آن موضوعی است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم دامنگیر تمامی کشورهای جهان است. امروزه دولت ها با مشکلات پیچیده و عدیده ایی در زمینه غذا و خطر ناامنی غذایی مواجه هستند. به همین منظور توجه به تامین امنیت غذایی و شناسایی متغیرهایی که برآن تاثیر می گذارد از جمله دغدغه های مهم هر دولت می باشد. بطوریکه هریک از دولت ها برای رویارویی با این نیاز مهم راهکارها و سیاست های خاصی را اتخاذ می کنند تا امنیت غذایی و نهایتا، امنیت ملی کشور خود را تامین نمایند. در این راستا در جهت نیل به هدف اصلی از این پژوهش، رابطه فتاوری و امنیت غذایی در کشور ایران برای دوره زمانی1393-1369 با استفاده از آزمون خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) می باشد. نتایج تجربی ما نشان داد که رابطه هم جمعی بین متغیرهای مورد بررسی بر قرار است. علاوه بر این، وجود رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین تمامی متغیرهای مدل تایید گردید. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که تاثیر متغیر فناوری بر امنیت غذایی در کشور ایران مثبت است در حالیکه افزایش جمعیت تاثیری منفی را نشان می دهد لذا سیاست هایی که منجر به افزایش بکار گیری فناوری در بخش تولید غذایی می تواند به ارتقای سطح امنیت غذایی کمک شایانی نماید.

نویسندگان

بهمن خانعلی زاده

دانشکده اقتصادوحسابداری دانشگاه آزادتهران جنوب ایران واحدبازرگانی شرکت دانش بنیان فراورده های غذایی آذرنوش شکوفه