تحلیل موجک روند تغییرات آب سد کشه در استان مرکزی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 490

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GISCONF04_117

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله، تغییرات حجم ذخایر آبی سد کشه در استان مرکزی که بر اساس عملیات هیدروگرافی و در تابستان های سال های 1389 تا 1396 برآورد شده اند، با استفاده از ابزار تبدیل موجک مورد تحلیل قرار گرفته و روند تغییرات این احجام با روند کلی حاکم بر سری زمانی متناظر با بارش های ثبت شده در ایستگاه های سینوپتیک سازمان هواشناسی در حوالی این سد، یعنی ایستگاه های آشتیان، تفرش و فراهان، که آن هم بر اساس تبدیل موجک عاید گشته، مقایسه شده است.نتایج حاصل از این تحلیل ها، نشان دهنده آن است که در بازه زمانی هشت ساله مزبور، تغییرات ذخایر آبی سد و نیز بارش متوسط در ایستگاه های سینوپتیک از روندی افزایشی برخوردار بوده و کلیات متناظر با این دو سری زمانی که بر اساس تبدیل موجک بدست آمده اند از الگویی مشابه تبعیت می نمایند.

نویسندگان

امیررضا مرادی

عضو هیات علمی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی اراک ، اراک

محمدامین قنادی

دانشجوی دکترای فتوگرامتری، دانشگاه تهران، تهران

مجید ترابی

کارشناسی ارشد هیدروگرافی ، دانشگاه صنعتی اراک ، اراک

مسعود کمالی

دانشجوی کارشناسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی اراک ، اراک