بررسی اثرات افت سطح آب سفره های آب زیرزمینی بر میزان هدایت الکتریکی با استفاده از GIS مطالعه موردی : دشت زرند- استان مرکزی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 684

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GISCONF04_051

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

افزایش جمعیت، و بالتبع افزایش آب مورد نیاز بخش شرب و بهداشت ، گسترش فعالیتهای صنعتی و کشاورزی بدون در نظر گرفتن توان طبیعی منطقه ، کاهش منابع آب سطحی و توجه و تمایل بیشتر به استفاده از منابع آب زیرزمینی، عدم مدیریت صحیح و یکپارچه در بخش آب، عدم وجود فرهنگ استفاده بهینهاز منابع آبی و بسیاری دیگر از عوامل موجب گردیده است که در بسیاری از مناطق کشور از جمله استان مرکزیو منطقه زرند، منابع آب زیرزمینی با بحران مواجه شود که در صورت عدم علاج این معضل، عدم انجام طرحهای تعادل بخشی مفید و کارساز و ادامه روند فعلی بهره برداری و حتی توسعه بهره برداری خسارات جبران ناپذیری به منابع آب زیرزمینی منطقه وارد خواهد شد. دشت زرند از سر شاخه های رودخانه شور واقع در زیر حوزه دریاچه نمک می باشد.بزرگراه تهران –ساوه ،راه آهن قم –تهران وجاده ساوه –قزوین از آن عبور کرده است .شهرهای مامونیه، زاویه ،خشکرود وپرندک از مراکز جمعیتی وصنعتی محدوده مطالعاتی زرند است. در این مقاله با استفاده از آمار منابع انتخابی و پیزومترهای موجود دشت زرند (شرکت آب منطقه ای مرکزی) طی سالهای 1380 و 1395 در فصل بیشینه (اردیبهشت و خرداد) و کمینه (شهریور و مهر) و تهیه نقشه های هم هدایت الکتریکی و همتراز سطح آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزارArcGIS 10.3.1 ، به بررسی ارتباط بین میزان افت سطح آب زیرزمینی و افزایش هدایت الکتریکی و به طبع آن افزایش شوری آب پرداخته شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که در دوره مورد بررسی با افت سطح آب زیرزمینی، افزایش هدایت الکتریکی (EC) رخ داده است و این موضوع بر کیفیت آب شرب و کشاورزی منطقه تاثیر چشم گیری داشته است.

کلیدواژه ها:

دشت زرند ، فصل بیشینه و کمینه ، هدایت الکتریکی ، نقشه های هم هدایت و هم تراز و GIS

نویسندگان

سیامک امیری

دانشجوی دکتری منابع آب دانشگاه آزاد کرمانشاه، رییس گروه مطالعات آب سطحی آب منطقه ای مرکزی

مجتبی مرادی

دانشجوی دکتری منابع آب دانشگاه تهران، مدیر مطالعات منابع آب آب منطقه ای مرکزی

محمدعلی ایزدبخش

گروه مهندسی آب واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ایران

بهروز یعقوبی

گروه مهندسی آب واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ایران