نگاه پدیدارشناسانه به عناصر خانه های سنتی نایین

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 851

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CICEAUD01_0789

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

خانه ایرانی را به یکباره نمی توان مشاهده کرد. فضاهای سازمان یافته در این خانه ها در یک تصویر قابل رویت نیستند. می بایست حتما به خانه وارد شد، در درون آن چرخید و به طور متوالی به فضاهای مختلف و متنوع آن دسترسی پیدا کرد. فضاهای خانه های ایرانی به تدریج بر ما عارض می شوند و به تدریج در می یابیم که هر فضا از چند حس و چندین عملکر برنامه ریزی نشده انباشته است. برای شناخت این فضاها با روش پدیدارشناسی به تحلیل و بررسی عناصر خانه به عنوان پدیده های فیزیک (عینی) و انعطاف پذیری به عنوان پدیده و مفهومی ذهنی پرداخته شده است. در معماری سنتی ایران و به طور خاص در معماری سنتی شهر نایین انعطاف پذیری از مفاهیم کلیدی و بنیادین در بین عناصر اجتماعی و فضایی شکل دهنده به ساختار معماری بوده است. هدف این مقاله شناخت عناصر خانه و تحلیل انعطاف پذیری در آن هاست. در نهایت با تکیه بر مصاحبه، مشاهده و بررسی موردی خانه های سنتی نایین، جداولی به دست آمده که در آن اجزای خانه ها به تفکیک تحلیل شده اند و در نهایت مفهوم انعطاف پذیری در آن ها به شکل الگوهایی طبقه بندی و تفکیک شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

غلامحسین معماریان

استاد معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران،

مهدی خاکزند

استادیار معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران،

نیلوفر صالحیان

کارشناس ارشد معماری پایدار، دانشگاه علم و صنعت ایران،