بررسی مقاومت نوک در ماسه خالص و ماسه سیلت دار در حالت اشباع در آزمایش نفوذ مخروط (CPT)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 476

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CICEAUD01_0074

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

یکی از روش های اقتصادی و عملی در تعیین پارامترهای مقاومتی خاک استفاده از آزمون های برجا است و یکی از علل توجه به آزمون های برجا اولا مشکلات فنی روش های سنتی اجرای مطالعات تکمیلی ژیوتکنیک، یعنی گمانه زنی و نمونه برداری ( اخذ نمونه دست نخورده ) می باشد و ثانیا با توجه به هزینه تعیین سایر پارامترها از قبیل موج برشی و مقاومت روانگرایی یافتن رابطه بین مقاومت نوک مخروط با این پارامترها مورد توجه بوده است. در این مقاله اثر میزان سیلت بر روی مقاومت نوک در خاک ماسه ای سیلت دار بررسی شده است. در این تحقیق آزمایش نفوذ مخروط در محفظه کالیبراسیون انجام شده است. یک آزمایش بر روی ماسه خالص و یک آزمایش دیگر بر روی ماسه سیلت دار با درصد سیلت 10 درصد انجام شده است. این آزمایش ها نشان دادند که با افزایش مقدار سیلت، مقاومت نوک کاهش می یابد و همین طور با افزایش نسبت تخلخل نیز میزان مقاومت نوک کاهش می یابد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد روشنفر

دانشجوی کارشناسی ارشد ژیوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، تهران، ایران

علی کاوند

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، تهران، ایران

مجید مرادی

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، تهران، ایران