مارکوزه و دیالکتیک:مارکوزه و نقد بنیادهای نظام سرمایه داری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,185

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACHSCONF01_027

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

جدال اندیشمندان مکتب انتقادی با نظام سرمایه داری و بنیادهای نظری آن، از مهمترین مباحث تاریخ اندیشه و علوم اجتماعی در سده بیستم انگاشته میشود. مکتب فرانکفورت و اندیشمندان آن با بازگشتی به اندیشه ی هگل، بنیادهای نظری نظام سرمایه داری و به خصوص علوم اجتماعی را هدف قرار دادند و یکی از اندیشمندان برجسته ی این مکتب هربرت مارکوزه بود. برهمین اساس: هدف ما در این نوشتار طرح و تحلیل آراء مارکوزه و نقد او به بنیادهای نظام سرمایه داری است، آن چنانکه فرضیه ی این مقاله طرح می دارد، مارکوزه برپایه ی دیالکتیک که منطق و اساس فلسفه ی هگل است به نقد بنیادهای نظام سرمایه داری می پردازد. برهمین اساس پس از طرح کلی آراء مارکوزه، نخست، منطق دیالکتیک هگل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس تحلیلی از آراء مارکوزه در نقد بنیادهای نظام سرمایه داری: فلسفه ی اثباتی، علوم اجتماعی، منطق صوری، سرمایه داری و تکنولوژی ارایه خواهد شد تا در طرح و تحلیل ارایه شده، پرتویی بر آراء و مبانی نظری مارکوزه که آن را مبتنی بر دیالکتیک می دانیم، در اندیشه ورزی اش، افکنده باشیم.

نویسندگان

بهنام جودی

دانشجوی دکتری اندیشه ی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اعظم بروغنی

دانشجوی دکتری اندیشه ی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران