بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 423

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLR-12-29_004

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

اصل مشارکت یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود و نقشی مهم در مردم سالاری مشارکتی در این حوزه بازی می کند. یکی از را هحل های جبران کاستی های حقوق بین الملل به ویژه مربوط به مشارکت همه بازیگران چون شهروندان و سازما نهای غیردولتی است. اعلامیه ریو و دستور کار 21 و کنوانسیون آرهوس بیش از دیگر اسناد بر مردم سالاری مشارکتی و تحکیم نقش گروه های عمده اجتماعی در تحقق اهداف، سیاستها و روشهای اجرایی در مورد محیط زیست تاکید دارند. تحقق این اصل نیازمند وجود مولفه هایی چون حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی است که در این تحقیق ضمن بررسی نقش حیاتی این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست به تجزیه و تحلیل مولفه های مذکور خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها:

اصل مشارکت ، حقوق بین الملل محیط زیست ، کنوانسیون آرهوس ، دسترسی به اطلاعات ، تصمیم سازی ، حق دسترسی به مراجع اداری و قضایی

نویسندگان

محمدحسین رمضانی قوام آبادی

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی