مساله فلسطین در اندیشه سیاسی اسلام معاصر و روش جستاری اسپریگنز

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 391

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLR-6-12_003

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

دغدغه اصلی این مقاله، ارایه نگرشی اندیشه شناختی و متدولوژیک به مسیله فلسطین و کاربرد نظریه در تجزیه و تحلیل سیاست و تعامل دین و دولت است. بیش از پنج دهه فلسطین برای دولت های اسلامی و عربی همواره یک مشکل و مسیله بوده است و پاسخ های گوناگون متفکران و دولتمردان در جهان اسلام اوباما در تولید اندیشه سهم مهمی داشته است به طورکلی که، کل پروسه 50 ساله فلسطین و واکنش های 50 کشور اسلامی - با دولت های متفاوت آن ها در گذر زمان - در قبال این مسیله را می توان گونه شناسی کرد. نویسنده می کوشد تا بر اساس روش جستاری اسپریگنز مراحل مسیله بودن یا نبودن، دلیل سرشناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی ، داده ها و شواهد را سازماندهی نزنیم و نه. قضیه مهم از این چارچوب مفهومی این است که گوناگونی پاسخ دولت ها از یک مرحله به طور منفرد یا چند مرحله از مراحل - چهارگانه پیش گفته - به صورت مجتمع نشان می دهد. جایگاه ایدیولوژی های ناسیونالیسم عربی و اسلام سیاسی در حل مسیله فلسطین و نقش آن در افت و خیز گرایش های سیاسی، همورزی اندیشه ها با واقعیت ها و منافع و نیز پویایی نگرش ها و رفتارهای دولت ها، درون مایه این مقاله است.

کلیدواژه ها:

اندیشه سیاسی در اسلام معاصر ، دولتهای اسلامی ، اعراب-اسراییل ، فلسطین ، اسپریگنز

نویسندگان

ابراهیم برزگر

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی