بررسی اثرات کود نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت علوفه ای در نظام کشت جنگل زراعی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 391

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-41-3_010

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

جنگل زراعی یکی از جنبه های کشاورزی پایدار است که در آن گیاهان چوبی چند ساله به طور دلخواه با گیاهان علفی و یا دام در یک نظم مکانی یا زمانی یا هر دو رشد می کنند. در همین رابطه ، به منظور بررسی اثرات کود نیتروژن و تراکم کاشت ذرت آزمایشی بصورت کرت های دو بار خرد شده در غالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در شهرستان بابل در زیر اشکوب درختان پرتقال بر ویژگی های کمی علوفه ذرت انجام شد. آزمایش با 4 سطح کود (0، 100، 200 و300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و 4 تراکم کاشت (110،80، 140 و 170 هزار بوته در هکتار) به عنوان فاکتور فرعی فرعی انجام گرفت . با افزایش کود نیتروژن و تراکم کاشت وزن خشک علوفه افزایش یافت . به طوریکه بیشترین مقدار علوفه خشک از 300 کیلوگرم نیتروژن با تراکم 170 هزار بوته در هکتار به دست آمد. اثر متقابل نیتروژن و وجین بر نسبت برگ به ساقه معنی دار شد که تیمارهای کودی 200 و 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و انجام عمل وجین نسبت برگ به ساقه را افزایش داد. بیشترین قطر میوه پرتقال در 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده شد.

نویسندگان

سعید قنبرزاده

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

محمدرضا چایی چی

دانشیارپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

سیدمحمدباقر حسینی

استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

علیرضا طالعی

استادپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران