مشکلات و خلاهای قانونی نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 443

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FLAW-16-55_001

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

حضانت ، جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیتجایگاه طفل در ساختن جامعه آینده، توجه به نگهداری، تربیت و حضانت او نیز ضروریشمرده می شود. اما قانون مدنی ایران به نحو مطلوبی به این نهاد حقوقی نپرداخته است؛یعنی از سویی تعریف دقیقی از این نهاد ارایه نداده و حقوق و تکالیف ناشی از آن را درمقایسه با نهادهای مشابه روشن نساخته است و از سوی دیگر، مسایل مهمی را که پرداختنبه آنها ضروری است، مسکوت گذاشته است. نتیجه این مطلب، پرسش های متعدد دادگاه هااز مراجع مختلفی مثل اداره حقوقی دادگستری است که بیانگر وجود ابهام ها و تعارض هایقابل توجه در موضوع بحث است.مقاله حاضر می کوشد تا به صورت فشرده، ضمن تبیین جایگاه نهاد حضانت و تکالیفناشی از آن، به خلاها و تعارض های موجود اشاره کند و راه حل هایی ارایه نماید.

نویسندگان

سعید بیگدلی

استادیار دانشگاه زنجان