بررسی مدلهای مکانیابی مراکز درمانی و توزیع عادلانه آنها در کشور

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 465

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_043

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در این پژوهش تلاش بر این بوده است تا با معرفی و بررسی برخی روشهای متداول GIS)، p-median و (Topsis در مکانیابی مراکز درمانی با استفاده از نتایج چندین مقاله ثبت شده در این زمینه به برسی نحوه توزیع مکانیابی بیمارستانها در کشور پرداختیم. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین مدل استفاده شده در مقالات پژوهشی مدل GIS بودها ست، به نظر میر سد که ترکیب GIS با تحقیقات میدانی و روشهای پر سش و پا سخ از اقشار مختلف مردم و کارشناسان میتواند زمینه را جهت توزیع عادلانه تر و بهتر مکانیابی مراکز درمانی فراهم آورد، ولی متاسفانه بررسی و استناد به این پژوهشها نشان داد که در کشور ما توزیع مراکز درمانی به صورت به صورت عادلانه انجام نشده است. لذا پیشنهاد میشود بار بررسی بیشتر روی مدل مطرح شده و استفاده از بررسیهای پژوهشهای انجام شده بتوان در آینده به بالا بردن استانداردهای شهری دسترسی بهتر عموم مردم به امکانات درمانی امیدوار بود.

نویسندگان

سعید نجیبی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتHSE گروه مدیریتHSEدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

نبی الله منصوری

دانشیار گروه مدیریت محیطزیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران