شناسایی و ارزیابی ریسک زیرساخت های حیاتی ازدیدگاه پدافند غیر عامل مطالعه موردی پروژه پل غیر همسطح مالک آباد بزرگراه اراک – سلفچگان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 601

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_023

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

حفظ ایمنی و امنیت و کاهش اثر تهدیدات در زیرساخت های مهم اقتصادی کشور، با توجه به تهدیدات موجود در منطقه خاورمیانه و جایگاه کشور ما از نظر سیاسی در دنیا، به عنوان یک اصل حیاتی و مهم همواره مد نظر بوده است. در این مطالعه به ارایه روشی جهت شناسایی و ارزیابی ریسک با رویکرد پدافند غیرعامل پرداخته می شود. برای این منظور جهت وزن دهی زیرشاخص های سه عامل دارایی، تهدیدات و آسیب پذیری در حوزه پدافند غیر عامل از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. سپس با استفاده از امتیاز هر زیر شاخص و وزن مربوطه، امتیاز نهایی هر یک از این سه عامل به دست آمد و عدد ریسک هر تهدید با ضرب امتیاز ها، محاسبه گردید. برای نشان دادن کاربرد این روش، یک پل غیر همسطح جاده ای انتخاب شد که انواع حملات نظامی با عدد ریسک 132 و فعالیت های تروریستی با عدد ریسک 115 به ترتیب در رتبه اول و دوم به عنوان ریسک متوسط تعیین شده و سایر تهدیدات از جمله خرابکاری، اشکالات طراحی و اجراء، زلزله و سیل در رتبه های بعدی و در محدوده ریسک های کم قرار گرفتند. در نهایت پیشنهاد احداث پل با ارایه بسته راهکارها، مطرح گردید

کلیدواژه ها:

ارزیابی ریسک ، پدافند غیر عامل ، تقاطع غیر همسطح ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

رویا مافی غلامی

استادیار دانشکده مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد واحد تهران غرب عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

کوشا کاظمیان

دانشجوی کارشناسی ارشد HSE دانشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

عاتکه پهلوان

دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست دانشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

سعید مطهری

استادیار دانشکده مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد واحد رودهن