برآورد احتمال بروز فوران در چاه های گازی در اثرشکست لایه های حفاظتی مطالعه موردی : چاه های گازی طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 495

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_007

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: از منظر مدیریت ریسک، عملیات کنترل چاه های گاز یکی از مهمترین فعالیتهایی است که در هر عملیات حفاری وجود دارد. بطوریکه احتمال شکست در عملیات کنترل چاه می تواند منجر به خروج سیال پرفشار از دهانه چاه و در نتیجه خسارت به عناصر آسیب پذیری گردد.روش کار: در این پژوهش با استفاده از سه تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا ، تجزیه و تحلیل درخت رویداد و تکنیک بوتای، مدلی مفهومی را برای مطالعه طراحی نموده و با بکارگیری این مدل، احتمال از دست رفتن لایه های حفاظتی، محاسبه گردیده است.نتایج: تجزیه و تحلیل درخت خطا نشان می دهد که احتمال بروز سیلان در چاه های گازی پارس جنوبی به میزان 7/43×10-1 ، احتمال عدم موفقیت در شناسایی رویداد سیلان 5/96×10-2 ، احتمال شکست در سیستم فوران گیر 4/53×10-3 و در نهایت احتمال بروز فوران در حدود 4/63×10-2 در سال خواهد بود.پیشنهادات: شناسایی کات ست های بحرانی و پرداختن به آنها می تواند احتمال شکست در لایه های حفاظتی را کمتر و به تبع آن بروز فوران را بسیار کم نماید.

کلیدواژه ها:

احتمال شکست- تجهیزات فوران گیر- تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا

نویسندگان

سیدعلی جوزی

دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

مژگان زعیم دار

استادیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

مسعود حمیدیان

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست گرایش - HSE دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال