شناسایی و رتبه بندی دلایل سقوط پرسنل از سکوهای بارگیری فرآورده های نفتی درخطوط تخلیه و بارگیری انبارهای نفت با رویکرد تلفیقی ANP و Dematel مطالعه موردی: انبار نفت ری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 691

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_006

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

مقدمه: نظر به توزیع و پخش گسترده محصولات نفتی، عملیات بارگیری این فرآورده ها در انبارهای نفت، حوادثی از جمله سقوط پرسنل را در بردارد که مستلزم بررسی دقیق می باشد.روش کار: در این پژوهش با استفاده از نتایج ارزیابی ریسک ها، بررسی سوابق حوادث گذشته و نظرات خبرگان، دلایل سقوط، شناسایی و ساختار آن در سه معیار اصلی ترسیم گردید. سپس از تکنیک Dematel جهت تعیین روابط میان معیارهای اصلی و زیرمعیارها و از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) جهت رتبه بندی نهایی دلایل سقوط پرسنل استفاده گردید.نتایج: در این پژوهش، دلایل فنی با وزن 0/5رتبه اول و در بین زیرمعیارها، دلایل ایمنی با وزن 0/797، دلایل مدیریتی با وزن 0/723 و دلایل محیط کاری با وزن 0/577از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند و از بین گزینه ها وزش شدید باد و از دست دادن تعادل (0/0544) رتبه بالاتری به دست آورد.پیشنهادات: با توجه به نتایج به دست آمده، بازنگری در روند مدیریت اپراتورها، عملیات بارگیری و همچنین طراحی و نصب سبد محافظ و تغییر شیوه بارگیری به Bottom Loading پیشنهاد گردید.

نویسندگان

حسین ساکی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت HSE ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

نبی ا... منصوری

دانشیار، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران