مقایسه ی انگیزش پیشرفت و خود پنداره ورزشکاران تیم ملی قایقرانی آب های آرام و تیم کرمانشاه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 265

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SBSP01_034

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه انگیزش پیشرفت، خود پنداره و ابعاد خودپنداره ورزشکاران تیم ملی قایقرانی و ورزشکاران تیم قایقرانی کرمانشاه است. این پژوهش به شیوه علی- مقایسه ای انجام گرفته است. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه ورزشکاران تیم ملی قایقرانی آب های آرام (35 نفر) و کلیه ورزشکاران تیم قایقرانی کرمانشاه (30 نفر) بود. در گروه اول، نمونه ها به صورت تصادفی و در گروه دوم، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد خود پنداره و انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t مستقل) انجام گردید. نتایج نشان داد بین انگیزش پیشرفت دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (P=0/05) اما خود پنداره کلی بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (P=0/076). هم چنین، از بین ابعاد خود پنداره (جسمانی، اجتماعی، خلق وخو، آموزشی، اخلاقی، عقلانی)، تنها بین خود پنداره آموزشی تفاوت معنادار وجود داشت (p=0/034). بر اساس یافته های پژوهش حاضر، انگیزش پیشرفت و خو پنداره آموزشی ورزشکاران تیم ملی نسبت به ورزشکاران تیم کرمانشاه به طور معناداری بیشتر بود؛ بنابراین به مربیان توصیه می شود برای بهبود عملکرد ورزشکاران، راهکارهای مناسبی را برای بالا بردن انگیزش آن ها به کارگیرند.

نویسندگان

نیلوفر آزادی

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

مجید مظفری زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی