مقایسه هشت هفته تمرینات مختلف و پیلاتس بر سلامت عمومی و ترس از افتادن زنان سالمند

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 292

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SBSP01_033

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه هشت هفته تمرینات منتخب هوازی و پیلاتس بر سلامت عمومی و ترس از افتادن زنان سالمند شهرستان اهواز بود. آزمودنی ها، 40 زن سالمند 60 تا 70 سال به بالا شهر اهواز با در نظر گرفتن سلامت عمومی و قادر به انجام امور معمول روزانه خود و به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در 4 گروه پژوهش تقسیم شدند. گروه های تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات راه رفتن سریع و یا دویدن نرم باتردمیل، دوچرخه ثابت و پیلاتس را انجام دادند، افراد گروه کنترل نیز در این مدت به فعالیت های روزمره زندگی خود پرداختند. قبل و بعد از این هشت هفته سلامت عمومی و ترس از افتادن کلیه گروه های پژوهش به ترتیب با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ- 28) و مقیاس کارآمدی افتادن- فرم بین المللی (FES-I) سنجیده شد. نتایج نشان داد همه گروه های تجربی بهبود معناداری در ترس از افتادن و سلامت عمومی از پیش آزمون به پس آزمون نشان دادند ولی گروه کنترل بهبودی را نشان نداد. در مرحله پس آزمون نیز علی رغم بهتر بودن گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل در متغیرهای ترس از افتادن و سلامت عمومی بین گروه های تجربی با یکدیگر تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بنابراین استفاده از برنامه های تمرینی هوازی و پیلاتس در بهبود سلامت جسمانی و روانی سالمندان موثر می باشد.

نویسندگان

زهرا هژبرنیا

استادیار دانشگاه آزاد شوشتر

زهره کاظمی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی اهواز

پویان پورحسن

دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی اهواز