تحلیل نشانه شناختی صفحات فروش کالای مردانه در شبکه اجتماعی اینستاگرام

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 458

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON09_082

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

پیامهای بازرگانی از جمله بخش های مهم در رسانه های دیداری، نوشتاری،شنیداری مکتوب است کهکارکردهای چندگانه ای ایفا می کند؛این پیامها از یک سو به معرفی محصولات کالاهای مورد نیاز پرداختهاز سوی دیگر جنبه گسترش مصرف مصرف گرایی را با خود به همراه دارد. نشانه ای تحلیل نشانه هایقرار داده شده در این تبلیغات از جمله موضوعات مورد توجه در مطالعات رسانه ای است.این مقاله به بررسی صفحات فر ش کالای مردانه در شبته اجتماعی اینستاگرام پرداخته است. توجه بهاین شبکه اجتماعی تبلیغات آن، از منظر فراگیری تاثیری که بر سبک زندگی فرهنگ مخاطباندارد،حایز اهمیت است. به منظور بررسی صفحات تجاری این شبکه اجتماعی، سه صنفحه ای که به فروشپوشاک مردانه به صورت حضوری آنلاین می پردازند تعداد دنبال کنندگان آنها بنی از صند هنزار نفنراسه به طور هدفمند انتخاا شده اند.این پژ ه به روش نشانه شناسی با استفاده از نظریات سلبیدرباره نشانه شناسی تصویری صورت گرفته است.

نویسندگان

حسین باقری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی