مسیولیت مدنی ناشی از انتشار ویروس های رایانه ای در فضای سایبری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 772

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_059

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

امروزه در دنیا حقوقدانان با مفهوم جدیدی از جرایم روبرو هستند که شاید در چند دهه گذشته موضوعیت نداشت.جرایم سایبری و رایانه ای از جرایمی هستند که تقریبا از اواخر دهه 80 میلادی در میان حقوق دانان شناخته شدند. مهمترین قسمت از آشنایی با این نوع جدید از جرم تلاش در جهت جرم انگاری و همچنین تبیین مسیولیت های مترتب بر مجرمان فضای سایبری بود. تطابق این جرم با قواعد حقوقی موجود سالهاست که اهتمام پژوهشگران و کارشناسان حوزه حقوق را برانگیخته است.در ایران رایانه ای" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/">جرایم رایانه ای هم موضوعی به نسبت جدید است که با توجه به گسترش سریع و روز افزون دانش سایبرنتیک و فراگیر شدن این تکنولوژی در میان توده مردم مورد توجه روز افزون واقع شده، در این پژوهش با توجه به قواعد موجود حقوقی تلاش کردیم در حوزه مسیولیت مدنی به تبیین جنبه های مختلف این جرایم بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد، فردی که حتی بدون آگاهی از زیان بار بودن یک فایل رایانه ای آن را در فضای مجازی منتشر کند و یا فایلی را در وب گاه خویش قرار دهد که آن فایل در ظاهر برنامه ای مفید باشد لیکن محتوای آن دربردارنده برنامه های مخرب باشد و فردی به سبب دانلود این فایل دچار ضرر و زیان گردد، مصداق اتلاف است هرچند تلف کننده مقصر نباشد. اما اگر فردی برنامه ای را ساخت و یا با علم به زیان بار بودن آن، برنامه مخرب را برای دانلود در وب گاه خویش و یا به هر نحو دیگر منتشر ساخت، مصداق قاعده تسبیب می باشد.

نویسندگان

حسین پایروند

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات همدان

راضیه حسنخانی

عضو هییت علمی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات همدان

امیرمهدی عزیزی

عضو هییت علمی، گروه حقوق جزا، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات همدان