یک روش بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی شکل پذیری ورق های ترکیبی آلومینیم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 438

فایل این مقاله در 37 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_035

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

ورق ترکیبی آلومینیم متشکل از دو یا چند نوع ورق آلومینیم است که با یکی از فرایندهای جوشکاری به صورت لب به لب به هم جوش می شود . ورق های ترکیبی آلومینیم ب هدلیل نسبت استحکام به وزن بالا کاربرد زیادی در صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی دارند . روش های مختلفی برای جوشکاری ورق های آلومینیم به هم وجود دارد، اما روش های جوشکاری ذوبی به دلیل اینکه سبب تشکیل فازهای ترد در حوضچه مذاب می شوند باعث کاهش استحکام جوش می شوند . یکی از روش های جوشکاری جایگزین، جوشکاری اصطکاکی است . پارامترهای جوشکاری اصطکاکی تاثیر زیادی در کیفیت جوش دارند . در تحقیق حاضر تعدادی از مهمترین پارامترهای جوشکاری مورد بررسی قرار گرفته اند . این پارامترها شامل نوع ابزار جوشکاری اصطکاکی، سرعت دورانی ابزار و سرعت حرکت خطی ابزار است . از آنجاییکه ورق های ترکیبی در فرایندهای شکل دهی تحت فرایندهای شکل دهی خارج از صفحه قرار می گیرند، در تحقیق حاضر از آزمون سنبه سرکروی ) اریکسون ( برای بررسی کیفیت جوش استفاده می شود . بر همین اساس یک طراحی آزمایش به روش تاگوچی انجام می شود و تعدادی نمونه ورق ترکیبی آلومینیم جوش می شوند . فلزات پایه ورق ترکیبی، آلومینیم 6061 و 5182 هستند . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نوع ابزار جوشکاری تاثیر زیادی در کیفیت جوش دارد . افزایش سرعت دورانی ابزار سبب افزایش کیفیت جوش و خاصیت شکل پذیری ورق ترکیبی می شود

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سمیه شیرشاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه پیام نور مرکز ری

غلامرضه نقیه

هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز ری