بررسی مدل همدما جذب رنگ متیلن بلو با استفاده از هیدروژل های نانو کامپوزیت پایه کیتوزان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 427

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_028

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در این پژوهش حذف موثر رنگ متیلن بلو از محلول آبی با استفاده از هیدروژل های نانوکامپوزیت کیتوزان/بنتونیت ) CTS/BT (، کیتوزان پیوند ایتاکونیک اسید/ - - بنتونیت ) CTS-g-IA/BT ( گزارش شد. هیدروژل CTS-g-IA/BT توسط پلیمریزاسیون پیوندی ایتاکونیک اسید ) IA ( روی کیتوزان (; CTS ( و بنتونیت ) BT ( با استفاده از آمونیوم پرسولفات ) APS ( بعنوان آغازگر رادیکال آزاد در حضور عامل شبکه کننده متیلن بیس اکریل آمید ) MBA ( سنتز شد. داده همدمای جذب با استفاده از چهار مدل همدما لانگمویر، فروندلیچ، تمکین و دوبینین رادوشکوویچ برازش شد و مشخص شد که فرآیند جذب از مدل همدمای لانگمویر با حداکثر ظرفیت جذب 181/818و mg/g500 به ترتیب برای هیدروژل های CTS/BT و CTS-g-IA/BT پیروی کرد

نویسندگان

محمد توحیدی پور

کارشناس ارشد مهندسی شیمی