کارآفرینی سبز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,139

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MOCONF09_024

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در زمینه توسعه جهانی اقتصادی، کارآفرینی سبز به عنوان یک گزاره جدید مدل کسب و کار در حالتبدیل شدن به تمرکز دولت، کارآفرینان، سازمان ها و دانش پژوهان است. کارآفرینی سبز یک پدیده ی درحال رشد است، اما هنوز نیازمند بررسی های زیادی می باشد. در حالی که نابرابری جهانی و افزایشبیکاری، چالش عمده ای را بر سیاست گذاران تحمیل می کند، تخریب گسترده ی محیط زیست و سکونتگاه های طبیعی، همراه با تاثیرات وسیع تغییرات آب و هوایی و کمبود تنوع زیستی، بار آسیب پذیری گروههای اجتماعی و اکوسیستم ها را افزایش می دهد. نقش کارآفرینی در حل چنین مشکلات زیست محیطیبه عنوان موضوع برخی مباحث مطرح شده است که از آن به عنوان کارآفرینی زیست محیطی یاد شده استکه در واقع در نتیجه ی رابطه ی فشار- کشش بین تکنولوژی و اکولوژی شکل گرفته است. نویسندگان و محققان مختلف از کارآفرینی زیست محیطی با عناوینی چون کارآفرینی سبز، کارآفرینی اکولوژی و سرمایهداری اکولوژی نام برده اند.مقاله حاظر بررسی سیر تکاملی کارآفرینی سبز، ویژگی های اساسی کارآفرینان سبز، خلق کارآفرینیسبز،زمینه های کارآفرینی سبز و موانع و فرصت های پیش روی کارآفرینان سبز را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه ها:

کارآفرینی سبز ، خلق کارآفرینی سبز ، کارآفرینی زیست محیطی ، موانع و فرصت های پیش روی کارآفرینان سبز

نویسندگان

مهشید کارگران

مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی گروه کارخانجات مقصود

مجید چیت ساززاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های ا نرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد