رسوب نشانی الکتروفورتیک پوشش های نانوکامپوزیتی هیدراکسی آپاتیت نانولوله های کربنی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 538

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES11_048

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

سوسپانسیون نانوذرات هیدراکسی آپاتیت (20g/L) به همراه غلظت های مختلف نانولوله های کربنی (CNTs) در ایزوپروپانول تهیه شدند. از تریس و تری اتانول آمین به عنوان افزودنی های پراکنده ساز استفاده شد. نانوذرات HA با بار مثبت سطحی در اثر نیروهای جاذبه الکترواستاتیکی در سطح CNT های با بار منفی سطحی جذب شدند و ذرات کامپوزیتی HA-CNT با بار خالص مثبت را ایجاد نمودند. این جذب الکترواستاتیکی در مورد سوسپانسیون های حاوی افزودنی پراکنده ساز شدیدتر بود که به علت پتانسیل زتای بیشتر ذرات HA در آنها می باشد. در طول فرایند رسوب نشانی الکتروفورتیک (EPD) ممان های دوقطبی در نانولوله های کربنی ایجاد می شود که منجر به وارد شدن گشتاوری به آنها می شود که در نتیجه آن، این ذرات می توانند چرخیده و به موازات میدان الکتریکی اعمال جهت گیری نمایند. تحرک ذرات HA-CNT که به موازات میدان الکتریکی اعمالی جهت گیری کرده اند تقریبا 50 % بیشتر از نانو ذرات HA مجزا می باشد بطوریکه با افزایش CNTs به سوسپانسیون های حاوی عوامل پراکنده ساز، سرعت رسوب نشانی افزایش می یابد. CNTs ریزساختار پوشش های ایجاد شده از سوسپانسیون های حاوی عوامل پراکنده ساز را بطور موثرتری تقویت می کند که ناشی از پیوند الکترواستاتیکی قوی تر بین ذرات HA و CNTs در آنها می باشد.

کلیدواژه ها:

رسوب نشانی الکتروفورتیک (EPD) ، نانوذرات هیدراکسی آپاتیت (HA) ، نانولوله های کربنی (CNTs) ، پوشش های کامپوزیتی

نویسندگان

مرتضی فرخی راد

استادیار دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،