بررسی عددی افزایش انتقال حرارت در ماده تغییر فاز دهنده با تغییر پارامترهای هندسی پره ها طی فرآیند ذوب

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 376

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMT03_134

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

ذخیره انرژی گرمایی در جهت از بین بردن اختلاف میان انرژی تولیدی و مصرفی و همچنین بهبود بازده سیستمهای حرارتی است. ذخیره انرژی به صورت گرمای نهان ذوب نسبت به ذخیره انرژی به صورت گرمای محسوس به دلیل داشتن ظرفیت بیشتر برای ذخیره انرژی به ازای واحد حجم یا جرم و ثابت ماندن دما طی فرآیند تغییر فاز، دارای بازده بیشتری میباشد. این پژوهش فرآیند ذوب ماده تغییرفازدهنده RT82 در مبدل حرارتی سه لوله را مورد بررسی قرار میدهد. مدل عددی دو بعدی توسط نرم افزار فلوینت ایجاد شده است. برای بهبود انتقال حرارت در مواد تغییرفازدهنده با ثابت نگه داشتن مساحت کل سطح پرهها، تغییراتی در آرایش، تعداد و طول پرههای مستطیلی ایجاد شده است. هدف از این کار یافتن مدل هندسی مناسب به منظور افزایش انتقال حرارت و کاهش زمان ذوب میباشد. نتایج عددی حاصل با نتایج مرجع اعتبار سنجی شده است.

کلیدواژه ها:

ماده تغییرفازدهنده - مبدل حرارتی سه لوله - جابجایی طبیعی -گرمای نهان ذوب

نویسندگان

محمد محمدحسینی

کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، میدان آزادی، مشهد

اصغر برادران رحیمی

استاد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، میدان آزادی، مشهد، صندوق پستی ۹۱۷۷۵-۱۱۱۱