بررسی عددی بهبود انتقال حرارت در ماده تغییر فاز دهنده با اصلاح هندسی پره های مستطیلی طی فرآیند انجماد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 444

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMT03_133

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

ذخیره انرژی حرارتی با کاهش اختلاف بین انرژی تولید و مصرفی سبب بهبود بازده سامانه های حرارتی میگردد. ذخیره انرژی حرارتی بهصورت گرمای نهان به سبب داشتن چگالی انرژی حرارتی زیاد و دمای کارکرد ثابت توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. در این مطالعه به بررسی عددی فرایندهای انجماد در مبدل حرارتی سه لوله با پره های مستطیلی حاوی ماده تغییر فاز دهنده RT82 پرداخته شده است. در این بررسی از نرمافزار فلوینت برای شبیه سازی دوبعدی مبدل حرارتی سه لوله با فرض جریان آرام، ناپایا و غیرقابل تراکم استفادهشده است. همچنین تاثیر مکانیسم انتقال حرارت جابجایی آزاد در این مطالعه در نظر گرفته شده است. سپس بهمنظور کاهش زمان انجماد، آرایش های مختلف از پره های مستطیلی و با طول های مختلف (مساحت کل پرهها ثابت در نظر گرفته شده است) با توجه به الگوی انتقال حرارت انتخاب و مقایسه گردید. مدلهای نهایی بهدستآمده برای فرآیند انجماد سبب کاهش 21/1 درصدی زمان تغییر فاز نسبت به مدل ارایه شده در مرجع شد. سرانجام نتایج عددی به دست آمده در این مطالعه با نتایج عددی و آزمایشگاهی مرجع مقایسه و اعتبار سنجی شد.

کلیدواژه ها:

مبدل حرارتی سه لوله ، ماده تغییر فاز دهنده ، انجماد ، آرایش قرارگیری پره ها ، مکانیسم جابجایی طبیعی

نویسندگان

محمد محمدحسینی

کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، میدان آزادی، مشهد

اصغر برادران رحیمی

استاد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، میدان آزادی، مشهد، صندوق پستی ۹۱۷۷۵-۱۱۱۱