شبیه سازی جریان مذاب در نسبت های متفاوت سیستم راهگاهی بااستفاده ازنرم افزار پروکست

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 759

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMT03_070

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در این پژوهش حرکت جریان مذاب، نحوه پرشدن قالب و انجماد، بر اساس سیستمهای مختلف راهگاهی برای قطعه دیافراگم خروجی آسیای گلوله ای از جنس فولاد 27-FMU با استفاده از نرمافزار پروکست صورت پذیرفت. در این بررسی اثرات نحوه قالب گیری و ابعاد و مکان راهگاه بررسی شده است. در ادامه در شرایط واقعی، عملیات ذوب و ریختهگری در شرایط مطلوب انجام شده و نتایج شبیهسازی با نتایج واقعی مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که میتوان با استفاده از نرمافزار شبیهسازی انجماد و ریخته گری، طراحی در ریخته گری را با دقت بیشتر و هزینه کمتری انجام داد.

نویسندگان

مجید عباسی

استادیاردانشکده مواد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مجتبی جواهری

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل