مالیات اسلامی و نابرابری درآمد: مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 381

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMACONFERENCE01_044

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه بررسی اثر مالیات اسلامی زکات بر نابرابری درآمد در استان سیستان و بلوچستان است. از این رو از داده های دوره زمانی 1380 تا 1394، آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون و الگوی خود رگرسیونی یا وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر اثر منفی و معنی دار زکات بر نابرابری درآمد در استان سیستان و بلوچستان است. در واقع، براساس نتایج تحقیق حاضر اثر مثبت و معنی دار زکات بر بهبود توزیع درآمد (کاهش نابرابری) در استان سیستان و بلوچستان تایید می شود.

کلیدواژه ها:

زکات ، نابرابری درآمد ، نرخ تورم ، نرخ بیکاری ، استان سیستان و بلوچستان ، روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)

نویسندگان

بهشته میر

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور زاهدان

پرویز نصیرخانی

دکترای اقتصاد، عضو هییت علمی، دانشگاه پیام نور زاهدان