بررسی تطبیقی شخصیت سازی دختر در کتاب های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طی دهه 60 تا 90 هجری شمسی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 429

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIIS01_004

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

فضاسازی و بیان احساسات موجود در تصویرگری، با شخصیت های آنها ارایه می گردد. حساسیت این مسله در کتاب های کودک ونوجوان به علت نقش آن در الگوسازی برای مخاطب، بیش از سایر موارد مورد توجه می باشد. امروزه با حضور دیدگاه ها و سبک های جدید، تنوع زیادی در این زمینه حاصل شده است. چگونگی ارایه شخصیت دختر، به عنوان یکی از پرکابردترین ارکان ادبیات، می تواند نشانگر زمینه های موجود در هر دوره تاریخی، از جمله دیدگاه های فرهنگی و اجتماعی آن باشد. هدف از مطالعه تطبیقی حاضر، بررسی چگونگی شخصیت سازی دختر در کتاب های مصور در دهه های اخیر بوده است. روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی، نیز از نظر ماهیت، توصیفی – تحلیلی – زمینه یابی و نیز همبستگی می باشد. جامعه آماری، کتب انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران، در 4 دهه 60 تا 90 هجری شمسی بوده، همچنین نمونه گیری موردی و به طور تصادفی صورت پذیرفته است. بررسی سیر تحول شخصیت سازی دختر در کتاب های مورد مطالعه نشان می دهد که روند استفاده از شخصیت های خردسال رو به افول و نوجوان در حال افزایش است. در بروز حالات روحی چهره بی حالت و خنثی با چهره شاد برابری دارد. البته به طور کلی استفاده از خردسالان، روحیات شاد و خنثی، بیشترین نمایش را در تصاویر کتاب ها کودک اعم از شعر و داستان نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

شخصیت پردازی ، تصویرگری ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، دختر

نویسندگان

عفت السادات افضل طوسی

دانشیار گروه ارتباط تصویری دانشگاه الزهراء(س)

سمیرا صفاری

مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه گرافیک، تاکستان