بررسی اثر نوع مکمل چربی و نوع افزودنی محرک رشد بر وضعیت آنتی اکسیدانی زرده تخم مرغ در مرغ های تخم گذار در مرحله پایانی تولید

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 514

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASACONF01_016

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور بررسی اثر نوع مکمل چربی و نوع افزودنی محرک رشد در جیره مرغ های تخم گذار بر وضعیت آنتی اکسیدانی زرده تخم مرغ اجرا شد. از 108 قطعه مرغ تخم گذارهای لاین سویه W-36 با سن 97 هفته در یک آزمایش فاکتوریل (2x3) در قالب طرح کاملا تصادفی با دومنبع چربی (روغن سوخته و پودرچربی) و سه حالت افزودنی محرک رشد (بدون افزودنی، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک) به مدت 10 هفته استفاده شد. پرندگان به طور تصادفی در شش تیمار و با شش تکرار (تعداد سه پرنده در هر تکرار) توزیع شدند. نتایج نشان داد که تولید مالون دی آلدیید، به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپید، در زرده تخم مرغ های تولید شده توسط مرغ های تغذیه شده با پودر چربی بیشتر بود. غلظت مالون دی آلدیید زرده تخم مرغ در تیمارهای دریافت کننده پروبیوتیک افزایش معنی داری (P<05/0)را نشان داد. بنابراین نمی توان استفاده از منبع چربی و افزودنی محرک رشد در جیره مرغ های تخم گذار را به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی در مراحل پایانی تولید توصیه نمود.

نویسندگان

منا یاوری

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

فرید شریعتمداری

استاد گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

محسن شرفی

استادیار گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران