بررسی کیفی آب رودخانه بافت در حوضه هامون جازموریان با استفاده از نرم افزار (Qual2k)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 624

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_149

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

کیفیت آبهای سطحی یکی از مهم ترین مسایلی است که توسط بسیاری از محققان مورد بررسی قرار گرفته است . مدلهایی نظیر QUAL2K، WASP وجود دارند. روند تغییرات و پیش بینی کیفیت حال و آینده رودخانه بافت با توجه به طرح ها و برنامه هاامکان پیشبینی مشکلات احتمالی را فراهم می شود. در این مطالعات ضمن بررسی آمار داده های اندازهگیری شده در سال های گذشته، نتایج بررسیهای انجام شده قبلی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این مطالعات سه سال نمونه برداری به بررسی کیفیت آب رودخانه بافت پرداخته شد. پارامترهای مورد استفاده Mg2+,Na+,K+,CO32-,HCO3-,Cl-,SO42 EC,TDS,PH,Ca2+, آزمایشها جهت تجزیه و تحلیل بکار برده میشود، این نتایج همچنین در یک مدل ریاضی جامع پیشبینی کیفی آب ( برنامه (Qual2k مورد استفاده قرار گرفته است.

نویسندگان

فایزه پورابراهیم کرمانی

دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدباهنرکرمان

نسرین سیاری

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان