ارزیابی کیفی تناسب اراضی جهت کشت زیتون در منطقه رابر به روش فایو

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 601

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_141

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف درجه بندی خصوصیات اراضی جهت کشت آبی زیتون براساس روش FAOو مقایسه روشهای استفاده شده و تعیین کلاس تناسب کیفی اراضی منطقه رابر انجام گردید. روشهای مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: روش استوری و روش ریشه دوم . مهمترین عوامل محدودکننده خاک های این منطقه در صد شیب، میزان سنگریزه، پی اچ و ظرفیت تبادل کاتیونی میباشد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روش ریشه دوم از دقت عمل بیشتری برخوردار است و نتایج قابل قبول تری را ارایه میدهد و میتواند به عنوان روشی کارآمد در مطالعات ارزیابی تناسب کیفی اراضی مورد استفاده قرار گیرد. کلاس تناسب اراضی در روش ریشه دوم N1و در روش استوری N2به دست آمد.

نویسندگان

نسیمه لالینی

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اعظم جعفری

استادیار بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

محمدهادی فرپور

استاد بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،