ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت آبی زیتون در منطقه بم به روش فایو

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 823

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_140

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

یکی از اولویت های اصلی بخش کشاورزی استفاده صحیح از منابع آب و خاک است . محدودیت اراضی قابل کشت ، ازدیاد روزافزون جمعیت و نیاز بشر به منابع طبیعی موجب گردیده که بهره برداری از خاک به گونه ای باشد که علاوه بر دستیابی به حداکثر محصول، این منبع را برای بقای خود و آیندگان محافظت نماید . در این راستا انجام مطالعات تناسب اراضی امری ضروری بهنظر میرسد. این تحقیق با هدف مطالعه ارزیابی کیفی تناسب اراضی جهت کشت زیتون در منطقه بم انجام پذیرفته است .ارزیابی تناسب اراضی برای زراعت آبی با روش پارامتریک ریشه دوم و روش محدودیت ساده صورت گرفت . نتایج نشان داد محدودیت اصلی، شوری بالای خاکهای منطقه می باشد و متغیرهای اقلیمی محدودیت زیادی ایجاد نمی کنند. کلاس تناسب کیفی سرزمین در هر دو روش محدودیت ساده و روش ریشه دوم به دلیل محدودیت بالای شوری، N2 میباشد. محدودیت ایجاد شده، کشت اقتصادی محصول مورد نظر را در شرایط فعلی در منطقه محدود می کند اما با استفاده از اعمال شیوه های مدیریتی صحیح و سرمایه گذاری بالفعل برای تقویت حاصلخیزی بالقوه اراضی در دراز مدت میتوان به کشت زیتون در منطقه اقدام کرد.

نویسندگان

نسیمه لالینی

دانشجو کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اعظم جعفری

استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

محمدهادی فرپور

استاد گروه علوم خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان،