بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع جت هیدرولیکی بر راندمان تخلیه رسوب از مخازن سدها در روش جت- هیدروساکشن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 815

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_136

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

مسیله ته نشینی رسوب در مخازن سدها، یکی از مشکلات مهم در بهرهبرداری از سدها می باشد . این امر موجب کاهش حجم ذخیره و عمر مفید سدها میباشد. بنابراین از چندین روش برای کنترل رسوب گذاری در مخازن سدها استفاده میشود. در این پژوهش به منظور افزایش راندمان تخلیه رسوبات از مخزن تآثیر ارتفاع جت هیدرولیکی نسبت به سطح رسوبات مورد بررسی قرار گرفت . برای بررسی میزان افزایش راندمان تخلیه رسوب یک مدل آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد، آزمایشها با سه اختلاف هد موثر و سه ارتفاع جت مختلف انجام شد . ابعاد حفره آبشستگی به وسیلهی یک سطحسنج برداشت و در نرم افزار Surfer مورد پردازش قرار گرفت . نتایج حاصل از آزمایشها نشان داد که در روش جت- هیدروساکشن، افزایش اختلاف هد موثر موجب افزایش راندمان تخلیه می شود و همچنین افزایش ارتفاع جت نسبت به سطح رسوبات موجب کاهش راندمان تخلیه میشود.

نویسندگان

هانیه مقبلی مهنی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمد ذونعمت کرمانی

دانشیار، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مجید رحیم پور

دانشیار، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان