پیش بینی تغییرات هدایت الکتریکی و میزان کلسیم در حوضه آبریز رفسنجان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 570

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_098

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

برداشت بی رویه در مناطق پسته کاری رفسنجان باعث کاهش کیفی و کمی این منابع شده است . بطوری که طبق آخرین آمار میزان افت سالانه آب در این شهرستان 75/0 متر بوده و بیلان منفی سالانه سفره 249 میلیون مترمکعب است. علاوه بر این کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه نیز به شدت کاهش یافته است. حداکثر شوری در بعضی از موارد تا 20000 میکروموس بر سانتیمتر نیز گزارش شده است . در تحقیق حاضر با ستفاده از نرم افزار مادفلو به پیش بینی مقادیر هدایت الکتریکی (EC ( و مقادیر کلسیم در سال های 1388 تا 1394 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که روند افزایش شوری با یک شیب تقریبا ثابت ادامه خواهد یافت هر چند میزان افزایش شوری در منطقه انار اندکی از متوسط دشت بیشتر است. همچنین مقادیر کلسیم موجود در آب زیرزمینی در طول زمان تغییر قابل توجهی نخواهد داشت.

نویسندگان

سیدمصطفی مرتضوی

استادیار گروه عمران، دانشگاه ولیعصر (عج ) رفسنجان

مجید دهقانی

استادیار گروه عمران، دانشگاه ولیعصر (عج ) رفسنجان