بررسی تغییرات مقاومت جریان در مجاری روباز در حضور پوشش گیاهی برآمده از آب

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 489

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_092

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین مباحث در مهندسی رودخانه، تخمین ضریب مقاومت جریان است. بررسی موضوع مقاومت جریان در کانالها و رودخانه ها سابقه بسیار طولانی دارد و به کارگیری آن در یک کانال رودخانه ای با ویژگیهای مشخص به منظور مطالعه و مدیریت رودخانه ضرورت دارد. با انجام آزمایش در یک کانال آزمایشگاهی میتوان تغییرات ضریب زبری را با توجه به شرایط جریان،نوع و تراکم پوشش در حالتی که پوشش گیاهی در حالت غیر مستغرق باشد،بررسی نمود . نمونه ای از پوشش گیاهی صلب برآمده از آب (غیرمستغرق) در یک فلوم به طول 9 متر و شیب کف ثابت 0027/0 مورد مطالعه قرار گرفت . ضریب زبری مانینگ با استفاده از تغییر دبی جریان و تراکم پوشش گیاهی از رابطه مانینگ محاسبه شد . نتایج نشان داد که با افزایش تراکم پوشش گیاهی ضرایب زبری مانینگ و دارسی ویسباخ به صورت خطی افزایش و ضریب شزی کاهش مییابد.

نویسندگان

زهرا بهروزی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی بخش مهندسی آب ،دانشگاه شیراز

حسین حمیدی فر

استادیار بخش مهندسی آب ، دانشگاه شیراز