بررسی آزمایشگاهی اثر شکل و مقیاس زبری بر پروفیل سطح آب در کانالهای باز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 632

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_071

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

علیرغم اینکه قوانین حاکم بر حرکت آب در مجاری روباز شباهت اصولی با قوانین مربوط در مورد حرکت آب در مجاری بسته(تحت فشار) دارد، حل مسایل مربوط به کانالهای روباز بسیار مشکلتر از مسایل مربوط به مجاری بسته میباشد. از جمله عوامل موثر بر هیدرولیک جریان در کانالهای روباز وجود زبریهای ناگهانی در بستر کانال با شکل ف میهای مختل باشد. تغییر ناگهانی در زبری بستر کانال های روباز از جمله پدیدههایی است که اکثر مهندسان هیدرولیک در جریان در مجاری باز با آن روبرو هستند. در این تحقیق برای بررسی اثر شکل و مقیاس زبری بر هیدرولیک جریان یکنواخت در کانال مستطیلی از دو نوع شکل زبری با ارتفاع متفاوت استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار ضریب زبری مانینگ و نوسانات در پروفیل سطح آب به پارامترهای مختلفی از جمله شکل، تراکم، ارتفاع و نوع چیدمان زبری در بستر بستگی دارد.