تغییرات مورفولوژیک بستر در اطراف پایه پلها با استفاده از نرم افزار 3D-FLOW

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 465

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_058

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

آب شستگی اطراف پایه های پل یکی از مهمترین دلایل عدم پایداری و تخریب پلها میباشد و همهساله خسارات زیادی را به آنها وارد میکند. این موضوع در هنگام وقوع سیلاب، درست درزمانی که بیشترین نیاز به راههای دسترسی وجود دارد، اهمیت بالایی پیدا خواهد کرد. ازاینرو کاهش میزان آب شستگی سالها موردبررسی محققین و مهندسین هیدرولیک قرارگرفته است و تاکنون مطالعات زیادی جهت تخمین عمق و شدت آب شستگی اطراف پایههای پل انجام پذیرفته است. مدلسازی پایه ی پل جهت محاسبه حداکثر عمق آب شستگی در نرم افزار 3D-Flow صورت پذیرفت. صحتسنجی نتایج حاصل از نرمافزار و مطالعات آزمایشگاهی پیشین نشاندهنده دقت قابل قبول این نرم افزار در زمینه شبیه سازی پدیده ی آب شستگی می باشد. درنهایت مدلسازی پایه با استفاده از شکافهایی با هندسه متفاوت انجام شد. نتایج نشان داد که پایه با مقدار عرض کافی میتواند حداکثر میزان آب شستگی را تا 50 درصد کاهش دهد. همچنین تاخیر زمان در شروع آب شستگی از ویژگیهای بارز این روش میباشد.

نویسندگان

سعید عباسی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان

حنیف پورشهباز

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش آب و سازههای هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان،

الهه کیانپور

کارشناس ارشد عمران گرایش آب و سازههای هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان،